Wat is een opstelling?

Een opstelling of systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een sportvereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

In een opstelling gaan we er van uit dat er niet alleen genetische erfelijkheid bestaat maar ook emotionele erfelijkheid. Dit betekent dat als er ergens in het veld emoties en gebeurtenissen niet of onvoldoende verwerkt zijn ze doorgegeven worden aan volgende generaties. Dit kan dus betekenen dat je met een emotionele belasting rondloopt waar je niets van begrijpt. Een opstelling brengt beweging rondom ziekte, relaties, familie, kinderen, geld of je loopbaan. Het helpt ook als je je verloren, boos, depressief of angstig voelt.

Een opstelling is dus een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem.

Ik heb voor, tijdens en na mijn opleiding als familie opsteller ongelofelijk veel

geleerd van mijn eigen opstellingen en van de vele opstellingen die ik inmiddels begeleid heb. Alles is met elkaar verbonden, niets staat los. Je kunt jezelf bevrijden en meer soeverein worden.